Từ Sơn Tùng M-TP, Hoài Lâm, Soobin: Đổi nghệ danh như "dao hai lưỡi"?

Các nghệ sĩ thay đổi nghệ danh. Ảnh: NSCC, MTP.
Các nghệ sĩ thay đổi nghệ danh. Ảnh: NSCC, MTP.
Các nghệ sĩ thay đổi nghệ danh. Ảnh: NSCC, MTP.
Lên top