Từ scandal Triệu Vy: Thanh trừng nghệ sĩ có vết nhơ trên không gian mạng

Triệu Vy bị xếp vào hàng nghệ sĩ có vết nhơ đạo đức. Ảnh: Sina.
Triệu Vy bị xếp vào hàng nghệ sĩ có vết nhơ đạo đức. Ảnh: Sina.
Triệu Vy bị xếp vào hàng nghệ sĩ có vết nhơ đạo đức. Ảnh: Sina.
Lên top