Từ "Sao nhập ngũ", "Vietnam why not": Nghệ sĩ "gỡ điểm" nhờ show thực tế?

Kỳ Duyên có ấn tượng tốt tại Sao nhập ngũ, trong khi Nam Em cũng cải thiện hình ảnh khi tham gia show thực tế. Ảnh: CTCC, NSCC.
Kỳ Duyên có ấn tượng tốt tại Sao nhập ngũ, trong khi Nam Em cũng cải thiện hình ảnh khi tham gia show thực tế. Ảnh: CTCC, NSCC.
Kỳ Duyên có ấn tượng tốt tại Sao nhập ngũ, trong khi Nam Em cũng cải thiện hình ảnh khi tham gia show thực tế. Ảnh: CTCC, NSCC.
Lên top