Từ Quân A.P, Jang Mi: Ngã rẽ của những giọng ca cover đình đám một thời

Jang Mi, Quân A.P và loạt hiện tượng cover có nhiều thay đổi ở hiện tại. Ảnh: NSCC.
Jang Mi, Quân A.P và loạt hiện tượng cover có nhiều thay đổi ở hiện tại. Ảnh: NSCC.
Jang Mi, Quân A.P và loạt hiện tượng cover có nhiều thay đổi ở hiện tại. Ảnh: NSCC.
Lên top