Từ Jack, Hiền Hồ, Min, Sơn Tùng: Top trending có định danh nghệ sĩ?

Jack, Sơn Tùng M-TP, Hiền Hồ... là những ca sĩ luôn đạt thứ hạng cao trên YouTube mỗi khi ra sản phẩm. Ảnh: NSCC, MV
Jack, Sơn Tùng M-TP, Hiền Hồ... là những ca sĩ luôn đạt thứ hạng cao trên YouTube mỗi khi ra sản phẩm. Ảnh: NSCC, MV
Jack, Sơn Tùng M-TP, Hiền Hồ... là những ca sĩ luôn đạt thứ hạng cao trên YouTube mỗi khi ra sản phẩm. Ảnh: NSCC, MV
Lên top