Từ đồng cảm với Cát Phượng, người hâm mộ quay ra bày tỏ sự thất vọng