Từ chối ấn nút "Bạn muốn hẹn hò": Người chơi buồn một, ông mai buồn mười

Những lần người chơi từ chối ấn nút "Bạn muốn hẹn hò". Ảnh: CTCC.
Những lần người chơi từ chối ấn nút "Bạn muốn hẹn hò". Ảnh: CTCC.
Những lần người chơi từ chối ấn nút "Bạn muốn hẹn hò". Ảnh: CTCC.
Lên top