Từ chia sẻ tâm tư đến truyền cảm hứng thắng dịch trong âm nhạc thế hệ trẻ

Nhiều nghệ sĩ trẻ như Hoàng Dũng, Suni Hạ Linh, Dế Choắt... có những ca khúc mang màu âm nhạc tích cực trong mùa dịch. Ảnh: NSCC
Nhiều nghệ sĩ trẻ như Hoàng Dũng, Suni Hạ Linh, Dế Choắt... có những ca khúc mang màu âm nhạc tích cực trong mùa dịch. Ảnh: NSCC
Nhiều nghệ sĩ trẻ như Hoàng Dũng, Suni Hạ Linh, Dế Choắt... có những ca khúc mang màu âm nhạc tích cực trong mùa dịch. Ảnh: NSCC
Lên top