Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trương Quỳnh Anh, Hòa Minzy tìm đến Lê Thị Dần xin giải hạn?