Trương Ngọc Ánh, Trác Thúy Miêu làm giám khảo chung kết Cùng nhau tỏa sáng