Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trương Ngọc Ánh, Kim Lý, Cường Ngô giới thiệu phim “Hương Ga” tại Bắc Kinh