Trường Giang trêu Trấn Thành: Mai Hồ càng đẹp, Hari Won xấu đi