Trường Giang "sốc" khi Trấn Thành dẫm lên người thí sinh

Trấn Thành dẫm lên người thí sinh.
Trấn Thành dẫm lên người thí sinh.
Trấn Thành dẫm lên người thí sinh.
Lên top