Trường Giang, Hari Won diện đồng phục theo trào lưu "thử thách 10 năm"

Trường Giang, Hari Won cùng các khách mời trong "7 nụ cười xuân".
Trường Giang, Hari Won cùng các khách mời trong "7 nụ cười xuân".
Trường Giang, Hari Won cùng các khách mời trong "7 nụ cười xuân".
Lên top