Trường Giang đứng hình vì bị “bôi bác” trên sân khấu