Trường Giang, Diễm My ái ngại cho tuổi tác của Hoàng Sơn khi tham gia game show

Việt Hương cùng Trường Giang cầm trịch chương trình. Ảnh: Đ.T
Việt Hương cùng Trường Giang cầm trịch chương trình. Ảnh: Đ.T
Việt Hương cùng Trường Giang cầm trịch chương trình. Ảnh: Đ.T
Lên top