Trường Giang: “Đã qua rồi cái thời Đan Trường, Lam Trường vừa đẹp vừa hát hay”

Lên top