Trường Giang “cặp đôi” với Trấn Thành trong Thách thức danh hài mùa 3