Trước Người ấy là ai, Lê Giang từng nói Lê Lộc và Tuấn Dũng là một cặp

Lê Lộc từ chối Tuấn Dũng. Ảnh: Người ấy là ai
Lê Lộc từ chối Tuấn Dũng. Ảnh: Người ấy là ai
Lê Lộc từ chối Tuấn Dũng. Ảnh: Người ấy là ai
Lên top