Trước Lương Thùy Linh, những sao Việt nào từng gây sốt "Ai là triệu phú"?

3 nhân vật nghệ sĩ nổi bật trong "Ai là triệu phú". Ảnh: Thảo.
3 nhân vật nghệ sĩ nổi bật trong "Ai là triệu phú". Ảnh: Thảo.
3 nhân vật nghệ sĩ nổi bật trong "Ai là triệu phú". Ảnh: Thảo.
Lên top