Trung Quốc cấm phim đam mỹ, Tiêu Chiến và loạt phim bị ảnh hưởng

"Trần tình lệnh" do Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đóng chính là một trong những phim đam mỹ nổi nhất Trung Quốc. Ảnh: Weibo.
"Trần tình lệnh" do Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đóng chính là một trong những phim đam mỹ nổi nhất Trung Quốc. Ảnh: Weibo.
"Trần tình lệnh" do Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đóng chính là một trong những phim đam mỹ nổi nhất Trung Quốc. Ảnh: Weibo.
Lên top