Trúc Ny đoạt Á hậu 2 Miss All Nations - Hoa hậu các quốc gia 2019

Trúc Ny đăng quang ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu các dân tộc.
Trúc Ny đăng quang ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu các dân tộc.
Trúc Ny đăng quang ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu các dân tộc.
Lên top