Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trịnh Thăng Bình ra mắt album âm nhạc đặc biệt bằng USB