Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Trịnh Kim Chi lấy Thái Lan làm bối cảnh cho vở diễn “Chuyến đi tử thần”