Trịnh Kim Chi cùng con gái mặc áo dài lễ chùa đầu năm