Triệu Vy, Lâm Tâm Như - 2 sao "Hoàn Châu cách cách" gặp ồn ào hôn nhân

Triệu Vy - Lâm Tâm Như gặp ồn ào hôn nhân. Ảnh: Xinhua.
Triệu Vy - Lâm Tâm Như gặp ồn ào hôn nhân. Ảnh: Xinhua.
Triệu Vy - Lâm Tâm Như gặp ồn ào hôn nhân. Ảnh: Xinhua.
Lên top