Triệu Vy bị xóa tên khỏi loạt giải thưởng danh giá

Sau scandal, Triệu Vy đã bị xóa tên khỏi loạt giải thưởng danh giá trong suốt sự nghiệp. Ảnh: Sina.
Sau scandal, Triệu Vy đã bị xóa tên khỏi loạt giải thưởng danh giá trong suốt sự nghiệp. Ảnh: Sina.
Sau scandal, Triệu Vy đã bị xóa tên khỏi loạt giải thưởng danh giá trong suốt sự nghiệp. Ảnh: Sina.
Lên top