Triệu Lệ Dĩnh, Thành Long và các sao Hoa ngữ tái phát chấn thương liên tục

Triệu Lệ Dĩnh và loạt sao Hoa ngữ tái phát chấn thương liên tục. Ảnh: Xinhua.
Triệu Lệ Dĩnh và loạt sao Hoa ngữ tái phát chấn thương liên tục. Ảnh: Xinhua.
Triệu Lệ Dĩnh và loạt sao Hoa ngữ tái phát chấn thương liên tục. Ảnh: Xinhua.
Lên top