Triệu Lệ Dĩnh, Nhất Bác, Triệu Vy - 3 sao dính ồn ào "trên trời rơi xuống"

Triệu Vy, Vương Nhất Bác, Triệu Lệ Dĩnh dính ồn ào. Ảnh: Xinhua.
Triệu Vy, Vương Nhất Bác, Triệu Lệ Dĩnh dính ồn ào. Ảnh: Xinhua.
Triệu Vy, Vương Nhất Bác, Triệu Lệ Dĩnh dính ồn ào. Ảnh: Xinhua.
Lên top