Triệu Lệ Dĩnh, Đặng Luân, Lý Thấm rời Sở Kiều truyện, ai đủ sức thay thế?

Vương Lệ Khôn được dự đoán thay thế Triệu Lệ Dĩnh ở phần 2 Sở Kiều truyện. Ảnh: Xinhua.
Vương Lệ Khôn được dự đoán thay thế Triệu Lệ Dĩnh ở phần 2 Sở Kiều truyện. Ảnh: Xinhua.
Vương Lệ Khôn được dự đoán thay thế Triệu Lệ Dĩnh ở phần 2 Sở Kiều truyện. Ảnh: Xinhua.
Lên top