Trào lưu tự sáng tác và hiện tượng “một bài” trong dòng nhạc trẻ

Nhóm Lộn Xộn gây sốt ngay từ tập đầu Sing my song.
Nhóm Lộn Xộn gây sốt ngay từ tập đầu Sing my song.
Nhóm Lộn Xộn gây sốt ngay từ tập đầu Sing my song.
Lên top