Tranh vịnh Hạ Long của danh họa Việt được đấu giá hơn 1 triệu USD

Lên top