Tranh "tục tĩu" được bán giá 157 triệu USD

Bức tranh "Nu couché" của Amedeo Modigliani - Ảnh: SOTHEBY’S/AP
Bức tranh "Nu couché" của Amedeo Modigliani - Ảnh: SOTHEBY’S/AP
Bức tranh "Nu couché" của Amedeo Modigliani - Ảnh: SOTHEBY’S/AP
Lên top