Tranh cãi trước kết quả so sánh giữa Tom Hanks và Tom Cruise

Tom Cruise được đặt lên "bàn cân" so sánh với thế hệ đàn anh Tom Hanks. Ảnh: Xinhua
Tom Cruise được đặt lên "bàn cân" so sánh với thế hệ đàn anh Tom Hanks. Ảnh: Xinhua
Tom Cruise được đặt lên "bàn cân" so sánh với thế hệ đàn anh Tom Hanks. Ảnh: Xinhua
Lên top