Tranh cãi người hát khúc hát ru trong “Thương nhớ ở ai”