Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tranh cãi người hát khúc hát ru trong “Thương nhớ ở ai”