Trang Trần livestream chửi nghệ sĩ Xuân Hương: Ai là nạn nhân?

Trang Trần cho rằng nghệ sĩ Xuân Hương đã vào facebook của mình bình luận cụm từ "vô văn hóa" và đáp lại bằng một bài chửi livestream. Ảnh: FB
Trang Trần cho rằng nghệ sĩ Xuân Hương đã vào facebook của mình bình luận cụm từ "vô văn hóa" và đáp lại bằng một bài chửi livestream. Ảnh: FB
Trang Trần cho rằng nghệ sĩ Xuân Hương đã vào facebook của mình bình luận cụm từ "vô văn hóa" và đáp lại bằng một bài chửi livestream. Ảnh: FB
Lên top