Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trang Pháp bức xúc hủy diễn vì phía Sơn Tùng M-TP yêu cầu không được hát We don't talk anymore