Trang Nhung rơi nước mắt khi chiến thắng ở “Biệt đội tài năng“