Trấn Thành xin số điện thoại của thí sinh nữ nhằm mục đích "đặc biệt"

Lên top