Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trấn Thành, Trường Giang tranh thủ tình tứ bên người đẹp khi vắng bạn gái