Trấn Thành tâm sự xúc động về lý do thực hiện “Bố già”

Trấn Thành gắn râu, diễn xuất  trong "Bố già". Ảnh: Lê Nhân
Trấn Thành gắn râu, diễn xuất trong "Bố già". Ảnh: Lê Nhân
Trấn Thành gắn râu, diễn xuất trong "Bố già". Ảnh: Lê Nhân
Lên top