Trấn Thành phát cuồng vì khả năng nói nhanh như gió của bé 6 tuổi