Trấn Thành ngày càng thận trọng?

Trấn Thành cho biết sẽ cân nhắc để sự xuất hiện của mình có chọn lọc hơn. Ảnh: NSCC.
Trấn Thành cho biết sẽ cân nhắc để sự xuất hiện của mình có chọn lọc hơn. Ảnh: NSCC.
Trấn Thành cho biết sẽ cân nhắc để sự xuất hiện của mình có chọn lọc hơn. Ảnh: NSCC.
Lên top