Trấn Thành đi tìm bà Tân "Vê lốc" trong Người bí ẩn

Bà Tân "Vê lốc" xuất hiện cạnh Trtường Giang. Ảnh: Đ.T.
Bà Tân "Vê lốc" xuất hiện cạnh Trtường Giang. Ảnh: Đ.T.
Bà Tân "Vê lốc" xuất hiện cạnh Trtường Giang. Ảnh: Đ.T.
Lên top