Trấn Thành buột miệng tự nhận là “Thành chó điên” khi bị dồn ép trên sân khấu