Trấn Thành bị thí sinh chỉ thẳng, “dằn mặt” vì chê hát chán