Trấn Thành: "Anh Chí Tài chưa bao giờ giận ai quá lâu"

Trấn Thành sốc khi nghe tin Chí Tài qua đời. Ảnh: CTCC
Trấn Thành sốc khi nghe tin Chí Tài qua đời. Ảnh: CTCC
Trấn Thành sốc khi nghe tin Chí Tài qua đời. Ảnh: CTCC
Lên top