Trà Ngọc Hằng sánh đôi bên Minh Anh như đôi tình nhân