Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trà Ngọc Hằng giả trai cưa cẩm, ôm chặt Ngọc Trinh