Touliver, Binz cùng các nghệ sĩ xác nhận trở lại Rap Việt mùa 2

Các thành viên SpaceSpeakers tham gia Rap Việt mùa 2. Ảnh: NSCC
Các thành viên SpaceSpeakers tham gia Rap Việt mùa 2. Ảnh: NSCC
Các thành viên SpaceSpeakers tham gia Rap Việt mùa 2. Ảnh: NSCC
Lên top